Przykładowe inspekcje budowlane dronem.

Kontrola okien i lokalizacja mostków cieplnych

Sprawdzimy szczelność twoich okien
Zlokalizujemy mostki cieplne przez które tracisz energię cieplną
Pokażemy gdzie są ubytki izolacji lub jej błędne wykonanie

Kontrola wentylacji i okien dachowych

Pokażemy którą drogą ucieka najwięcej ciepła
Sprawdzimy czy twój dach jest szczelny
Sprawdzimy twoje okna dachowe pod kątem izolacji
Zlokalizujemy elementy ogrzewania
Zlokalizujemy inne elementy konstrukcji
Zlokalizujemy miejsca gdzie twój budynek traci najwięcej ciepła
Zlokalizujemy miejsca zawilgocone
Pokażemy gdzie izolacja jest niewystarczająca

Inspekcja Obróbek blacharskich

Inspekcja rynien

Dokumentacja fotograficzna

 • Przy odbiorze obiektu pozwala ocenić jakość wykonanych prac izolacyjnych oraz wyeliminować przyszłe wydatki na ogrzewanie i naprawy,
 • Pozwala wykryć wady technologiczne ścian, stropów, dachów w budynkach, filtracji powietrza, błędów w ociepleniu, mostów cieplnych, zawilgoceń, sprawdzić stan izolacji termicznej oraz wykryć miejsca, którymi z obiektu ciepło wydostaje się na zewnątrz,
 • Umożliwia ocenę szczelności okien, drzwi, połaci dachowej jak i jakość ich montażu oraz wykrycie miejsc, którymi do obiektu dostaje się zimne powietrze,
 • Umożliwia określenie powodów odczuwanego dyskomfortu cieplnego oraz wskazanie najlepszego sposobu ich wyeliminowania,
 • Pozwala na szybką i bezpieczną kontrolę rynien, sprawdzenie jakości obróbek blacharskich czy poziomu pokrywy śnieżnej,
 • Lokalizacja rur z ciepłą wodą oraz wycieków i nieszczelności, a także instalacji ogrzewania podłogowego,
 • Lokalizacja przebiegu sieci ciepłowniczej,
 • Detekcja wadliwie pracujących urządzeń mechanicznych (nadmierne nagrzewanie),
 • Określanie temperatury zaworów i kołnierzy,
 • Lokalizacja niewidocznych elementów konstrukcyjnych,
 • Określanie umiejscowienia i rodzaju zawilgoceń,
 • Wykonywanie okresowej dokumentacji fotograficznej/video postępów pracy na budowie
 • Przeprowadzanie inspekcji czy pracownicy przestrzegają zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP)
 • Prowadzenie nadzoru mienia fizycznego, budynków